Chimei 奇美

Chimei Veg Dumpling water dumplings 奇美水饺 1190grams

water dumpling, dumplings, gyoza, fried 1.19kg qimei , qi mei...

$ 8.03 (1190 grams)

Add to wishlist

Chimei Vege Dumpling water dumplings 奇美 - 水饺 3400...

water dumpling, dumplings, gyoza, fried qimei , qi mei

$ 21.40 (3400 grams)

Add to wishlist